Kamphaeng Phet Historical Park, Kamphaeng Phet

Categories: Ruins, Sacred & Religious Sites, Tourist Spots
Inspirock Rating:
4.5/5 based on 110+ reviews on the web
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ไม่ไกลจากจังหวัดสุโขทัยเท่าใดนัก ลักษณะของศิลปะและสถาปัตยกรรมในอุทยานแห่งนี้เป็นศิลปะแบบเดียวกับที่ปรากฏในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย มีโบราณสถานที่สวยงามและขนาดใหญ่มากมาย หลายแห่งในอดีตเมืองกำแพงเพชรถือเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญของอาณาจักรสุโขทัยสระมนสระมน หรือบริเวณวังโบราณ ด้านเหนือวัดพระแก้วมีกำแพงดินสี่เหลี่ยมอยู่เกือบติดกำแพงเมืองด้านเหนือ ภายในกำแพงมีคูล้อม 3 ด้าน ตรงกลางขุดสระมน เป็นที่เข้าใจว่าบริเวณสระมนนี้เป็นวัง ส่วนปราสาทราชฐานไม่มีเหลืออยู่เลย เมื่อขุดลอกสระแล้วตกแต่งบริเวณ พบฐานศิลาแลงบางตอนและได้พบกระเบื้องมุงหลังคาตกหล่นอยู่ทั่วไปพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติพิพิธภัณฑสถานจังกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ เป็นสถานที่แสดงผลงานของศูนย์บริรักษ์ไทยและศูนย์จริยศึกษา จำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองของจังหวัด ผลิตภัณฑ์ชาวเขาและกลุ่มแม่บ้าน ภายในตัวอาคารจัดเป็นห้องโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมัยประกอบด้วยระบบภาพแสงและเสียง ในระบบมัลติมีเดีย การแสดงนิทรรศการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร ตั้งอยู่ที่ถนนปิ่นดำริห์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นที่แสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุสมัยต่าง ๆ ที่ขุดค้นพบในเมืองกำแพงเพชร และที่มีผู้มอบให้เพื่อเป็นสมบัติของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โบราณวัตถุส่วนมากเป็นลวดลายปูนปั้นและลวดลายดินเผา เศียรพระพุทธรูป เครื่องสังคโลก ปูนปั้นรูปยักษ์เทวดา และมนุษย์ซึ่งใช้ประดับฐานเจดีย์ หรือติดตั้งวิหาร ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ในเวลาราชการทุกวัน เว้นวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 นาฬิกา ค่าเข้าชมชาวไทยเก็บ 10 บาท ชาวต่างประเทศมากกว่าชาวไทย 20 บาท คือ 30 บาท
See Kamphaeng Phet Historical Park and all Kamphaeng Phet has to offer by arranging your trip with our Kamphaeng Phet itinerary maker.
Source
Create a full itinerary - for free!
going to
Reviews
TripAdvisor
read all reviews »
 • Having done the 3 historical parks in this trip, my ranking would be sukhothai>sri satchadalai>kamphaeng phet. This site contains many temples. Wat Chang Rop (elephant temple) is the highlight of the ...  read more »
 • If you enjoy taking photographs then things is the place for you. This place is visually stunning. If you like a bit of history, you will love this. 
 • Fantastic Park of great importance in the history of Thailand, with three Buddhas at the end of Park (one of them reclining) that will leave you "stone". I will always remember it.
  show original
 • เบื่อว่ะ
 • The Ping River courses through the KamphaengPhet Park, a UNESCO-recognized World Heritage Site which is comprised of a diverse array of ancient monuments. A common aesthetic runs through the various ruins, which include temples, pagodas and fallen towns, resulting in a beautiful blend of contemporary Sukhothai and Ayutthaya styles. The park is approximately 5 kilometers away from KamphaengPhet town. Admission is 100 baht a person and an additional fee of 50 baht a car will be charged for visitors driving a personal car.
 • Personal fitness, and enjoy a good, clean, natural and. Little shop (more) There is an old temple, walk (but really are measured).
  show original
 • Was in this park in the year 2002. Located just off the main route of tourists. Nice corner ' one is with the Thais alone in the ruins on the way. The plant is not so big but quite nice. You must not have seen these. When you're in Sukhothai, you should look at maybe dear SI Satchanalei.
  show original
 • Yes, breast followed admission 20 baht very great, beautiful, beautiful escorts, very. Don't think this size is impressive. Tourists must certainly not liking to Sukhothai.
  show original
map
Nearby Attractions
Map
Visit for 2​h
Visit for 1​h 30​m
Visit for 1​h 30​m
Visit for 2​h
Visit for 1​h 30​m
Visit for 1​h 30​m
Visit for 2​h
Visit for 30​m