Gebruiksvoorwaarden

Laatst bijgewerkte datum: 24 mei 2018

Dit is een vertaling. Voor de officiële, bindende versie van dit document, zie de Engelse taal origineel.

Welkom bij Inspirock ("Inspirock")! Onze missie is om inspiratie te bieden om de planeet te zien. Lees deze Gebruiksvoorwaarden (de "Voorwaarden") en ons Privacybeleid (www.inspirock.com/ privacybeleid) zorgvuldig door, omdat ze uw gebruik van onze website op www.inspirock.com ("Site") en onze reisplanningsservices die toegankelijk zijn via onze site en via websites van derden. Om deze voorwaarden beter leesbaar te maken, worden de site en onze services gezamenlijk deservices' genoemd."

Overeenkomst met voorwaarden

Door onze Services te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Gebruik de Services niet als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden. Als u de Services bezoekt en gebruikt namens een bedrijf (zoals uw werkgever) of een andere rechtspersoon, verklaart en garandeert u dat u de bevoegdheid heeft om dat bedrijf of die andere rechtspersoon aan deze Voorwaarden te binden. In dat geval verwijzen 'u' en 'uw' naar dat bedrijf of die andere rechtspersoon.

Privacybeleid

Raadpleeg ons privacybeleid (www.inspirock.com/ privacybeleid) voor informatie over hoe we informatie van onze gebruikers verzamelen, gebruiken en openbaar maken. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Services onderworpen is aan ons Privacybeleid.

Wijzigingen in voorwaarden of services

We kunnen de Voorwaarden op elk moment naar eigen goeddunken wijzigen. Als we dat doen, laten we u dit weten door de gewijzigde voorwaarden op de site te plaatsen of via andere communicatie. Het is belangrijk dat u de Voorwaarden doorleest wanneer we ze wijzigen, want als u de Services blijft gebruiken nadat we gewijzigde Voorwaarden op de Site hebben geplaatst, geeft u ons aan dat u akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, mag u de services niet meer gebruiken. Omdat onze Services in de loop van de tijd evolueren, kunnen we de Services geheel of gedeeltelijk wijzigen of stopzetten, op elk moment en zonder kennisgeving, naar eigen goeddunken.

KENNISGEVING VAN ARBITRAGE: TENZIJ U AFMELDT VOOR ARBITRAGE BINNEN 30 DAGEN NA DE DATUM GAAT U EERST AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN DOOR DE OPT-OUT-PROCEDURE DIE IN DE HIERONDER "ARBITRAGE" -GESPECIFICEERD IS, EN MET UITZONDERING VAN BEPAALDE SOORTEN IN GESCHILLEN " SECTIE HIERONDER, U GAAT ERMEE AKKOORD DAT GESCHILLEN TUSSEN U EN INSPIROCK ZULLEN WORDEN OPGELOST DOOR BINDENDE, INDIVIDUELE ARBITRAGE EN U AFZIET VAN UW RECHT OP EEN PROEF DOOR JURY OF OM DEEL TE NEMEN ALS EEN EISER OF KLASSENLID IN EEN TOEGEVOEGDE KLASSEACTIE OF VERKLARING.

Wie mag de Services gebruiken

Geschiktheid
U mag de Services alleen gebruiken als u 18 jaar of ouder bent en in staat bent om een bindend contract met Inspirock te vormen en u niet bent uitgesloten van het gebruik van de Services onder de toepasselijke wetgeving.

Registratie en uw gegevens
Als u bepaalde functies van de Services wilt gebruiken, moet u een account aanmaken ("Account"). U kunt dit doen via de site of via uw account bij bepaalde sociale netwerkdiensten van derden, zoals Facebook (elk een "SNS-account"). Als u de optie SNS-account kiest, maken we uw account aan door uit uw SNS-account bepaalde persoonlijke informatie te extraheren, zoals uw naam en e-mailadres en andere persoonlijke informatie waartoe uw privacy-instellingen op het SNS-account ons toegang geven.

Het is belangrijk dat u ons nauwkeurige, volledige en up-to-date informatie voor uw account verstrekt en u stemt ermee in dergelijke informatie indien nodig bij te werken om deze nauwkeurig, volledig en up-to-date te houden. Als u dat niet doet, moeten we mogelijk uw account opschorten of beëindigen. U gaat ermee akkoord dat u uw accountwachtwoord aan niemand zult onthullen en u zult ons onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account, ongeacht of u hiervan op de hoogte bent.

Feedback

We verwelkomen feedback, opmerkingen en suggesties voor verbeteringen aan de Services ("Feedback"). U kunt feedback verzenden door ons een e-mail te sturen op @. U verleent ons een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, volledig betaalde, royaltyvrije, sublicentieerbare en overdraagbare licentie onder alle intellectuele eigendomsrechten die u bezit of beheert om te gebruiken, kopiëren, wijzigen, afgeleide werken te maken op basis van op en gebruik de Feedback anderszins voor welk doel dan ook.

Inhoud en inhoudsrechten

Voor de doeleinden van deze voorwaarden: (i) "inhoud" betekent tekst, afbeeldingen, muziek, software, audio, video, auteurschap van welke aard dan ook, en informatie of ander materiaal dat wordt gepost, gegenereerd, verstrekt of anderszins beschikbaar gesteld via de Services; en (ii) "Gebruikersinhoud" betekent alle Inhoud die Accounthouders (inclusief u) beschikbaar stellen om beschikbaar te maken via de Services, inclusief hoe u uw routes beschrijft en labelt. Inhoud omvat, zonder beperking, gebruikersinhoud.

Eigendom, verantwoordelijkheid en verwijdering van inhoud

Inspirock claimt geen eigendomsrechten op enige gebruikersinhoud en niets in deze voorwaarden wordt geacht de rechten te beperken die u nodig heeft om uw gebruikersinhoud te gebruiken en te exploiteren. Onder voorbehoud van het voorgaande bezitten Inspirock en haar licentiegevers exclusief alle rechten, titels en belangen in en op de Services en Content, inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten. U erkent dat de Services en Inhoud worden beschermd door copyright, handelsmerk en andere wetten van de Verenigde Staten en het buitenland. U stemt ermee in geen kennisgevingen over copyright, handelsmerken, servicemerken of andere eigendomsrechten die zijn opgenomen in of vergezeld gaan van de Services of Content te verwijderen, te wijzigen of te verbergen.

Rechten op door u verleende gebruikersinhoud
Door gebruikersinhoud beschikbaar te stellen via Services verleent u hierbij aan Inspirock een niet-exclusieve, overdraagbare, wereldwijde licentie voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen en verspreiden van uw Gebruikersinhoud in verband met het bedienen en leveren van de Services aan u en aan andere Accounthouders .
U bent als enige verantwoordelijk voor al uw gebruikersinhoud. U verklaart en garandeert dat noch uw gebruikersinhoud, noch uw gebruik en verstrekking van uw gebruikersinhoud die via de Services beschikbaar wordt gemaakt, noch enig gebruik van uw gebruikersinhoud door Inspirock op of via de Services inbreuk zal maken op, misbruik zal maken van of inbreuk zal maken op derden intellectuele eigendomsrechten, of rechten van publiciteit of privacy, of leiden tot schending van toepasselijke wet- of regelgeving.

U kunt uw gebruikersinhoud verwijderen door deze specifiek te verwijderen. In bepaalde gevallen is het echter mogelijk dat sommige van uw gebruikersinhoud niet volledig wordt verwijderd en dat kopieën van uw gebruikersinhoud mogelijk blijven bestaan op de Services. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwijderen of verwijderen van (of het niet verwijderen of verwijderen) van uw Gebruikersinhoud.

Rechten op inhoud verleend door Inspirock
Onder voorbehoud van uw naleving van deze voorwaarden, verleent Inspirock u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en weergave van de inhoud, uitsluitend in verband met uw toegestane gebruik van de diensten en uitsluitend voor uw persoonlijke en niet- commerciële doeleinden.

Algemene verbodsbepalingen en handhavingsrechten van Inspirock

U stemt ermee in het volgende niet te doen:

 • Plaats, upload, publiceer, verzend of verzend Content die: (i) inbreuk maakt op, misbruik maakt van of inbreuk maakt op een octrooi, copyright, handelsmerk, handelsgeheim, morele rechten of andere intellectuele eigendomsrechten of publiciteits- of privacyrechten van derden; (ii) een overtreding of aanmoediging van elk gedrag dat in strijd is met enige toepasselijke wet- of regelgeving of aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid; (iii) frauduleus, vals, misleidend of bedrieglijk is; (iv) lasterlijk, obsceen, pornografisch, vulgair of aanstootgevend is; (v) discriminatie, onverdraagzaamheid, racisme, haat, intimidatie of schade jegens een individu of groep bevordert; (vi) gewelddadig of bedreigend is of geweld of acties bevordert die een persoon of entiteit bedreigen; of (vii) illegale of schadelijke activiteiten of stoffen promoot.
 • Gebruik, toon, spiegel of kader de Services of een individueel element binnen de Services, de naam van Inspirock, enig Inspirock-handelsmerk, logo of andere eigendomsinformatie, of de lay-out en het ontwerp van een pagina of formulier op een pagina, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Inspirock ;
 • Toegang te krijgen tot, te knoeien met of gebruik te maken van niet-openbare delen van de Services, de computersystemen van Inspirock of de technische leveringssystemen van de leveranciers van Inspirock;
 • Probeer de kwetsbaarheid van een Inspirock-systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen of inbreuk te maken op beveiligings- of authenticatiemaatregelen;
 • Vermijd, omzeil, verwijder, deactiveer, belemmer, decramble of anderszins omzeil elke technologische maatregel geïmplementeerd door Inspirock of een van de leveranciers van Inspirock of een andere derde partij (inclusief een andere gebruiker) om de Services of Inhoud te beschermen;
 • Probeer de Services of Content te openen of te doorzoeken of Content van de Services te downloaden door het gebruik van een engine, software, tool, agent, apparaat of mechanisme (inclusief spiders, robots, crawlers, datamining-tools en dergelijke) anders dan de software en / of zoekagenten geleverd door Inspirock of andere algemeen beschikbare webbrowsers van derden;
 • Ongevraagde of ongeoorloofde advertenties, promotiemateriaal, e-mail, ongewenste e-mail, spam, kettingbrieven of andere vormen van verzoek sturen;
 • Gebruik metatags of andere verborgen tekst of metagegevens met behulp van een Inspirock-handelsmerk, logo-URL of productnaam zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Inspirock;
 • De Services of Inhoud, of een deel daarvan, gebruiken voor commerciële doeleinden of ten behoeve van een derde partij of op een manier die niet is toegestaan door deze Voorwaarden;
 • Elke TCP / IP-pakketkop of een deel van de kopinformatie in een e-mail of nieuwsgroeppost vervalsen, of op een of andere manier de Services of Inhoud gebruiken om gewijzigde, misleidende of valse bronidentificerende informatie te verzenden;
 • Probeer de software die wordt gebruikt om de Services of Inhoud te leveren te ontcijferen, decompileren, demonteren of reverse-engineeren;
 • De toegang van een gebruiker, host of netwerk verstoren of proberen te verstoren, inclusief maar niet beperkt tot het verzenden van een virus, overbelasting, overstroming, spamming of mailbombardementen op de Services;
 • Verzamelen of opslaan van persoonlijk identificeerbare informatie van de Services van andere gebruikers van de Services zonder hun uitdrukkelijke toestemming;
 • Uw affiliatie nabootsen of een verkeerde voorstelling geven van een persoon of entiteit;
 • Enige toepasselijke wet- of regelgeving schenden; of
 • Moedig een andere persoon aan of stel hem in staat om het bovenstaande te doen.

Hoewel we niet verplicht zijn om de toegang tot of het gebruik van de Services of Content te controleren of om Content te bekijken of te bewerken, hebben we het recht om dit te doen voor het uitvoeren van de Services, om ervoor te zorgen dat deze Voorwaarden worden nageleefd en om te voldoen met toepasselijke wetgeving of andere wettelijke vereisten. We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de toegang tot inhoud op elk moment en zonder kennisgeving te verwijderen of uit te schakelen, inclusief, maar niet beperkt tot, als we, naar eigen goeddunken, inhoud als aanstootgevend of in strijd met de wet beschouwen. van deze voorwaarden. We hebben het recht om schendingen van deze voorwaarden of gedrag dat van invloed is op de services te onderzoeken. We kunnen ook wetshandhavingsinstanties raadplegen en hieraan samenwerken om gebruikers te vervolgen die de wet overtreden.

DMCA / Copyrightbeleid

Inspirock respecteert het auteursrecht en verwacht van haar gebruikers dat zij hetzelfde doen. Het is het beleid van Inspirock om in gepaste omstandigheden Accounthouders te beëindigen die herhaaldelijk inbreuk maken of waarvan wordt aangenomen dat zij herhaaldelijk inbreuk maken op de rechten van copyrighthouders. Zie Inspirock's Copyright- en IP-beleid op www.inspirock.com/ copyright-beleidvoor meer informatie.

Links naar websites of bronnen van derden

De Services bevatten links naar websites of bronnen van derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, producten of diensten op of beschikbaar op die websites of bronnen of links die op dergelijke websites worden weergegeven. U erkent de volledige verantwoordelijkheid voor en neemt alle risico's die voortvloeien uit uw gebruik van websites of bronnen van derden.

Gebruiksvoorwaarden van Google

Inspirock Service maakt gebruik van Google. Door onze Service te gebruiken, bent u gebonden aan Google's Servicevoorwaarden.

Beëindiging

U kunt uw PII en uw account verwijderen door u aan te melden bij uw account en ervoor te kiezen uw account te verwijderen. U kunt ons ook vragen om dit te doen door een verzoek te sturen naar 942 Oakes St, E Palo Alto, CA 94303, VS met bewijs van uw identiteit. Bij beëindiging, stopzetting of annulering van Services of uw Account blijven de volgende bepalingen van deze Voorwaarden van kracht: Eigendom van inhoud, Afwijzing van garantie, Beperkingen van aansprakelijkheid en Geschillenbeslechting.

Afwijzing van garantie

DE DIENSTEN EN INHOUD WORDEN GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE. ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN WIJZEN WIJ EXPLICIET ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, RUSTIG GENIET OF NIET-INBREUK AF, EN ALLE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT HANDEL OF HANDEL. We bieden geen garantie dat de Services aan uw vereisten zullen voldoen of ononderbroken, veilig of foutloos beschikbaar zullen zijn. We geven geen garantie met betrekking tot de kwaliteit, nauwkeurigheid, tijdigheid, waarheidsgetrouwheid, volledigheid of betrouwbaarheid van enige inhoud.

Mogelijk vindt u dat sommige feitelijke voorwaarden verschillen van de resultaten en inhoud die beschikbaar is via onze Services. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de uren of locatie van een bepaald evenement of een historische site niet precies zijn zoals vermeld op onze Services. We kunnen niet garanderen dat onze Services en Inhoud 100% nauwkeurig zijn en we kunnen ook niet alle zorgen van een reiziger in overweging nemen wanneer hij een onbekend gebied bezoekt. U dient uw eigen onafhankelijke oordeel uit te oefenen wanneer u onze Services gebruikt om uw reis te plannen. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor uw gedrag en de gevolgen ervan.

Vergoeding

U vrijwaart Inspirock en haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten voor en tegen alle claims, geschillen, eisen, aansprakelijkheden, schade, verliezen en kosten en uitgaven, inclusief maar niet beperkt tot redelijke juridische en boekhoudkundige vergoedingen die voortvloeien uit van of op enigerlei wijze verband houdend met (i) uw toegang tot of gebruik van de Services of Inhoud, (ii) uw Gebruikersinhoud, of (iii) uw schending van deze Voorwaarden.

Beperking van de aansprakelijkheid

INSPIROCK EN GEEN ENKELE ANDERE PARTIJ BETREFFENDE HET CREËREN, PRODUCEREN OF LEVEREN VAN DE DIENSTEN OF INHOUD ZAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDENDE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF VERLOREN WINST, VERLIES VAN GEGEVENS OF GOEDERENVERDELING, OF DE KOSTEN VAN VERVANGENDE DIENSTEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN OF UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE DIENSTEN OF INHOUD TE GEBRUIKEN, OF ZIJ GEBASEERD IS OP GARANTIE, CONTRACT, ONMIDDELLIJKHEID, PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE LEGALE THEORIE, EN OF OOK INSPIROCK OP DE HOOGTE IS GENOMEN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, ZELFS INDIEN EEN HIERBOVEN BEPERKTE VERHAALSMOGELIJKHEID IS ONTBREKEN VAN ZIJN ESSENTIËLE DOEL. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOEGESTAAN, DUS IS DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

IN GEEN GEVAL ZAL INSPIROCK'S TOTALE AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND MET DEZE VOORWAARDEN OF UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM DE DIENSTEN OF INHOUD TE GEBRUIKEN DE BEDRAGEN DIE U HEBT BETAALD OF AAN U IS BETAALD VOOR GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF INHOUD OF HONDERD DOLLARS ($ 100), INDIEN U GEEN BETALINGSVERPLICHTINGEN HEEFT NAAR INSPIROCK, INDIEN VAN TOEPASSING.

DE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN SCHADE DIE BOVENSTAAND ZIJN, ZIJN FUNDAMENTELE ELEMENTEN VAN DE BASIS VAN DE KOOPJE TUSSEN INSPIROCK EN U.

Geschillenbeslechting

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden en alle daarmee verband houdende acties worden beheerst door de wetten van de staat Californië, ongeacht de bepalingen inzake conflicterende wetten.

Overeenkomst tot arbitrage
Jij en Inspirock komen overeen dat elk geschil, elke claim of controverse die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden of de schending, beëindiging, handhaving, interpretatie of geldigheid ervan of het gebruik van de Services of Inhoud (gezamenlijk "Geschillen”) Zal worden beslecht door bindende arbitrage, behalve dat elke partij het recht behoudt: (i) om een ​​individuele vordering in te stellen bij de rechtbank voor geringe vorderingen en (ii) om voorlopige voorziening of andere billijke maatregelen te vragen bij een bevoegde rechtbank om te voorkomen dat de daadwerkelijke of dreigende inbreuk, verduistering of schending van de auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten van een partij (de actie beschreven in de voorgaande clausule (ii), een "IP-beschermingsactie"). Zonder de voorgaande zin te beperken, heb je ook het recht om een ​​ander geschil te beslechten als je Inspirock schriftelijk op de hoogte stelt van je wens om dit te doen via e-mail of gewone post op @ of 942 Oakes St., E Palo Alto, CA 94303, USA binnen dertig (30) dagen na de datum waarop u voor het eerst akkoord gaat met deze voorwaarden (een dergelijke kennisgeving, een "Arbitration Opt-out Notice”). Als u Inspirock niet binnen de periode van dertig (30) dagen een Arbitration Opt-out Notice verstrekt, wordt u geacht bewust en opzettelijk afstand te hebben gedaan van uw recht om enig Geschil te procederen, behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in clausules (i) en (ii) hierboven. De exclusieve jurisdictie en locatie van enige IP-beschermingsactie of, als u Inspirock tijdig een Arbitration Opt-out Notice verstrekt, zijn de staats- en federale rechtbanken in het Northern District of California en elk van de partijen doet hierbij afstand van elk bezwaar tegen jurisdictie en locatie in dergelijke rechtbanken. Tenzij je Inspirock tijdig een Arbitration Opt-out Notice bezorgt,erken je en ga je ermee akkoord dat jij en Inspirock elk afstand doen van het recht op een juryrechtspraak of om als eiser of klaslid deel te nemen aan een vermeende class action of vertegenwoordiger doorgaan. Verder, tenzij zowel u als Inspirock anderszins schriftelijk overeenkomen, mag de arbiter niet meer dan de claims van één persoon consolideren, en mag hij anderszins geen leiding geven aan enige vorm van klasse- of representatieve procedure. Als deze specifieke paragraaf niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt de volledige paragraaf "Geschillenbeslechting" nietig geacht. Behalve zoals bepaald in de voorgaande zin, blijft deze sectie "Geschillenbeslechting" van kracht na beëindiging van deze Voorwaarden.

Arbitrageregels
De arbitrage wordt beheerd door de American Arbitration Association (“AAA”) in overeenstemming met de commerciële arbitrageregels en de aanvullende procedures voor consumentengerelateerde geschillen (de “AAA-regels”), behalve zoals gewijzigd door deze sectie "Geschillenbeslechting". (De AAA-regels zijn beschikbaar op https://www.adr.org/Rules of door de AAA te bellen op 1-800-778-7879.) De Federal Arbitration Act is van toepassing op de interpretatie en handhaving van deze sectie.

Arbitrageproces
Een partij die arbitrage wil starten, moet de andere partij een schriftelijk verzoek tot arbitrage indienen zoals gespecificeerd in de AAA-regels. (De AAA voorziet in een vraag naar arbitrage formulier verkrijgbaar bij https://www.adr.org/sites/default/files/Consumer_Demand_for_Arbitration_Form_0.pdf.) De arbiter zal ofwel een gepensioneerde rechter of een advocaat te worden in licentie gegeven aan de praktijk recht en zal door de partijen worden gekozen uit de lijst van arbiters van de AAA. Als de partijen het niet eens kunnen worden over een arbiter binnen zeven (7) dagen na levering van het verzoek tot arbitrage, dan zal de AAA de arbiter aanwijzen in overeenstemming met de AAA-regels.

Arbitrage Locatie en procedure
Tenzij u en Inspirock anders overeenkomen, wordt de arbitrage uitgevoerd in de provincie waar u woont. Als uw claim niet meer dan $ 10.000 bedraagt, wordt de arbitrage uitsluitend uitgevoerd op basis van de documenten die u en Inspirock aan de arbiter overleggen, tenzij u een hoorzitting aanvraagt of de arbiter bepaalt dat een hoorzitting noodzakelijk is. Als uw claim meer dan $ 10.000 bedraagt, wordt uw recht op een hoorzitting bepaald door de AAA-regels. Overeenkomstig de AAA-regels heeft de arbiter de bevoegdheid om een redelijke uitwisseling van informatie door de partijen te leiden, in overeenstemming met het versnelde karakter van de arbitrage.

Beslissing van de arbiter
De arbiter zal een uitspraak doen binnen het tijdsbestek dat is gespecificeerd in de AAA-regels. De beslissing van de arbiter omvat de essentiële bevindingen en conclusies waarop de arbiter de uitspraak heeft gebaseerd. Het oordeel over het arbitraal vonnis kan worden gegeven door elke rechtbank die daarover bevoegd is. De toekenning van schadevergoeding door de arbiter moet in overeenstemming zijn met de voorwaarden van de paragraaf "Beperking van aansprakelijkheid" hierboven wat betreft de soorten en bedragen van de schade waarvoor een partij aansprakelijk kan worden gesteld.De arbiter kan alleen declaratoire of voorlopige maatregelen toekennen ten gunste van de eiser en alleen voor zover nodig om te voorzien in een onderbouwing die gerechtvaardigd is door de individuele claim van de eiser. Als u prevaleert in arbitrage, heeft u recht op een vergoeding van advocatenhonoraria en kosten, voor zover voorzien in de toepasselijke wetgeving.Inspirock zal niet op zoek gaan naar, en doet hierbij afstand van alle rechten die het mogelijk heeft onder de toepasselijke wetgeving om de vergoedingen en kosten van advocaten terug te vorderen, indien dit prevaleert in arbitrage.

Vergoedingen
Uw verantwoordelijkheid voor het betalen van eventuele AAA-indienings-, administratieve en arbitragekosten is uitsluitend zoals uiteengezet in de AAA-regels. Als uw schadeclaim echter niet hoger is dan $ 75.000, zal Inspirock al deze kosten betalen, tenzij de arbiter constateert dat de inhoud van uw claim of de verlichting waarnaar in uw verzoek om arbitrage wordt gezocht lichtzinnig was of voor een oneigenlijk doel was gebracht (zoals gemeten volgens de normen uiteengezet in Federal Rule of Civil Procedure 11 (b)).

Veranderingen
Niettegenstaande de bepalingen van het gedeelte "Wijzigingen in voorwaarden of service" hierboven, als Inspirock dit gedeelte "Geschillenbeslechting" wijzigt na de datum waarop u deze Voorwaarden voor het eerst hebt aanvaard (of eventuele latere wijzigingen in deze Voorwaarden hebt geaccepteerd), kunt u dergelijke wijzigingen weigeren door ons een schriftelijke kennisgeving sturen (inclusief per e-mail naar www.Inspirock.com) binnen 30 dagen na de datum waarop een dergelijke wijziging van kracht werd, zoals aangegeven in de datum "Laatst bijgewerkt" hierboven of in de datum van de e-mail van Inspirock om u op de hoogte te brengen van een dergelijke wijziging . Door een wijziging af te wijzen, gaat u ermee akkoord dat u elk Geschil tussen u en Inspirock zal arbitreren in overeenstemming met de bepalingen van dit gedeelte "Geschillenbeslechting" vanaf de datum waarop u deze Voorwaarden voor het eerst accepteerde (of eventuele latere wijzigingen aan deze Voorwaarden accepteerde).

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden vormen het volledige en exclusieve begrip en de overeenkomst tussen Inspirock en u met betrekking tot de diensten en inhoud, en deze voorwaarden vervangen en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken of overeenkomsten tussen Inspirock en u met betrekking tot de diensten en inhoud. Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht (hetzij door een arbiter die is aangesteld overeenkomstig de voorwaarden van de sectie "Arbitrage" hierboven of door een bevoegde rechtbank, maar alleen als u zich tijdig afmeldt voor arbitrage door ons een arbitrageoptie te sturen) -out Notice in overeenstemming met de hierboven uiteengezette voorwaarden), zal die bepaling worden gehandhaafd voor zover maximaal toegestaan en blijven de andere bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht. U mag deze voorwaarden niet toewijzen of overdragen, van rechtswege of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Inspirock. Elke poging van u om deze voorwaarden zonder deze toestemming toe te wijzen of over te dragen, is ongeldig. Inspirock mag deze voorwaarden vrijelijk toewijzen of overdragen zonder beperking. Onder voorbehoud van het voorgaande, zullen deze voorwaarden binden en ten goede komen aan de partijen, hun opvolgers en toegestane toewijzingen.

Alle kennisgevingen of andere berichten die door Inspirock worden verstrekt onder deze voorwaarden, inclusief die met betrekking tot wijzigingen aan deze voorwaarden, worden gegeven: (i) via e-mail; of (ii) door te posten naar de Services. Voor kennisgevingen die per e-mail zijn gedaan, wordt de datum van ontvangst beschouwd als de datum waarop een dergelijke kennisgeving is verzonden.

Het nalaten van Inspirock om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of deze bepaling. De afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling is alleen van kracht indien deze schriftelijk is ondertekend en is ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van Inspirock. Behalve zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Voorwaarden, zal de uitoefening door een van de partijen van een van de rechtsmiddelen onder deze Voorwaarden geen afbreuk doen aan de andere rechtsmiddelen onder deze Voorwaarden of anderszins.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze voorwaarden of de Services, neem dan gerust contact Inspirock bij @ of 942 Oakes St., E Palo Alto, CA 94303, USA.