Trip Planner Europe  /  Czech Republic  /  Bohemia  /  Liberec Region  /  Semily  /  Sightseeing  /  Hrad Trosky

Hrad Trosky, Semily

Categories: Landmarks, Tourist Spots
Inspirock Rating:
4.5/5 based on 50 reviews on the web
Státní hrad Trosky je národní kulturní památka ležící mezi městy Jičín a Turnov v srdci CHKO Český ráj. Základ hradu tvoří ojedinělý skalnatý útvar sopečného původu.

Založení hradu spadá do pozdního středověku - přibližně mezi roky 1380 až 1390, kdy majitel zdejšího panství Čeněk z Vartemberka využil přirozené obranné vlastnosti čedičových skal. Na hřebenu mezi oběma vrcholy založil vnitřní hrad s obytnými paláci a na vrcholu obou skal pak nechal vybudovat obranné, ale zároveň obytné věže. Nižší vrchol nazývaný pro jeho rozložitější vzhled "Baba" měří od úpatí cca 70 metrů a leží v nadmořské výšce 504 metrů. Vyšší a štíhlejší vrchol "Panna" je od úpatí vzdálen cca 80 metrů a jeho nadmořská výška je 514 metrů n. m.

Hrad od svého založení vystřídal několik majitelů, kteří ho definitivně opustili počátkem 16. století. Šlechta přesídlila do pohodlnějších zámků a hrad se stal sídlem úřednictva. Ke konci třicetileté války (1618-1648) byl hrad vypleněn Švédy a od té doby chátral, dokud z něj nezbyly jen trosky. Od počátku 18. století sloužil hrad jako zdroj stavebního materiálu.

Prvních obnov a oprav se hrad dočkal až v období romantismu, poté Klubem českých turistů ve 30. letech a k větším odborným rozsáhlým obnovovacím pracím došlo až v několika posledních desetiletích.

------------------------------------------------

Trosky Castle is the national historic landmark, situated between the towns Jičín and Turnov in the heart of protected landscape area called Czech Paradise. The ground of the castle are two unique rocky peaks of volcanic origin.

Foundation of the castle goes back to late Middle Age - approximately between the years 1380 and 1390. The owner of local manor Čeněk z Vartenberka took an advantage of simple defensive character of basaltic rocks. He built the inner castle with residential palaces on the ridge between both peaks and built also two defensive and residential towers on their tops. Lower peak called for its wide look "Baba" (Beldam) is 70 meters high and lies 504 meters above sea level. Higher and thinner peak "Panna" (Virgin) is 80 meters high and lies 514 meters above sea level.

The castle has had several owners since its foundation, who left Trosky in the beginning of the 16th century once for all. The aristocracy resettled into more comfortable castles, chateaus and mansions and Trosky became a settlement of officials and bureaucracy. Towards the end of Thirty Years War (1618-1648) the castle was plundered by Swedish and since that time the castle has dilapidated until just the ruins left here. Since the beginning of the 18th century the castle has been used as a material source.

First renewals and restorations were done by the time of romanticism, then by the Union of Czech Tourists in the 30s. More extensive restoring works were done in recent decades.
Take a look at our Semily vacation route planner to schedule your visit to Hrad Trosky and learn about what else to see and do during your holiday.
Source
Create a full itinerary - for free!
going to
Reviews
TripAdvisor
read all reviews »
 • The ruins are amazing and the staff is ohromujici. But according to my predrazene enough. Parking lot 60, vtup 70, pes 20. What went wrong was the nam cell facilities a little clumsy neochotny, protivny and nekomunikativni reseller vstupneho. The neodpovedel query, no vse mame pry napsane, etc. Skoda nerudneho duchodce this. I guess it's there in the Sunday got tired, but mel would be aware, the man has a masterpiece and for how much sales girl once more thanks and behave.
  show original
 • Out of the ruins is a really wonderful view of the surroundings and especially the Bohemian Paradise. too bad that is not accessible to the highest Tower, but it would probably be due to the location was not possible. Admission is a little higher (70.0-adult) for a tour without comment, but the view you will get and you will not regret the money.
  show original
 • At the ruins we went cycling from Turnov. A beautiful ride on a bike. The amazing landscape of the Bohemian Paradise. The ruins I drove really as a wreck. The three kilometre climb can take. You have to pay the entrance fee 70 CZK per person but worth it for the view. The toilets here are but only the toi toi but I was safe. Food classic-klobasa pikador at affordable prices.
  show original
 • Amazing experience to see, don't pay for pictures with the birds though, its sad for the animals.
 • Awesome castle with great view! Just be sure to check weather forecast and opening hours.
 • Nice ancient castle i really recommend you to visit
 • Ruins of a Gothic castle build in the 13th century. You can visit one of the towers with beautiful views of the surrounding countryside. The views are breathtaking but apart from that there is not much to see there.
 • This very beautiful and impressive castle is unfortunately relatively unspectacular. I was missing some information about the Castle. At the entrance a few info's were, but while what would commit this interesting times for a room was in the standing straight or similar. There was the possibility (leashed on short chains, unhappy looking) Eagle and an OWL put on her arm to allow and taking photo, there was wood toys and a booth with fresh grilled food.
  show original
map
Nearby Attractions
Map
Visit for 2​h 30​m
Visit for 1​h 30​m
Visit for 2​h 30​m
Visit for 1​h 30​m
Visit for 1​h 30​m
Visit for 4​h
Visit for 1​h 30​m
Visit for 2​h 30​m